Kuželovjan

Horňácký folklorní soubor

Pokračovat

O nás


Můžete nás potkat...

13. 4. 2019 Fašanky, fašanky, Velká noc ide - skanzen Strážnice
20.4. 2019Velikonoční slavnosti, Uherské Hradiště
5. - 8.7. Dakovo Embroidery, Chorvatsko
18.-21.7. 2019Horňácké slavnosti, Velká nad Veličkou a Kuželov
2.11. 2019Hody Hrubá Vrbka

Uplynulá vystoupení...

1. - 2.3. 2019Fašanek Kuželov
16. 6. 2018MFF Myjava, Myjava SK
3. – 12. 8. 2018Folk Cinfaes, Portugalsko (CIOFF)
11. 6. 2017Bílokarpatské slavnosti, Uherský Brod
25. 2. 2017Fašanková obchůzka po dědině, Kuželov
24. 2. 2017Fašanková beseda u cimbálu, Kuželov

Kdo jsme...

Horňácký folklorní soubor Kuželovjan funguje od roku 2013, od začátku roku 2018 však pod novým názvem. Jedná se o skupinu mladých lidí především z horňáckých obcí Kuželova a Hrubé Vrbky. Zpočátku se jednalo pouze o „projekt“ naučit lidi z těchto dvou dědin sedláckou, který se přehoupl v plně funkční taneční soubor. V současné době čítá Kužełovjan 8 tanečních párů, plus několik dalších tanečníků.

Tanečně se soubor soustředí především na tance z Horňácka a přilehlého okolí. V našem repertoáru můžete najít jak velickou, lhotáckou či suchovskou sedláckou, tak verbuňk či dívčí tanec hrášek, trnka, pak tance z Bošáce, korytňánskou a straňanskou sedlckou aj.

Tradičně se účastníme Horňáckých slavností, jak ve Velké nad Veličkou, tak i v Kuželově u větrného mlýna, Dozvucích HS v Praze na Kampě, na Andělských hodech ve Veselí nad Moravou apod. V každém roce se účastníme mezinárodního folklorního festivalu v cizině. Navštívili jsme například Srbsko a v letošním roce se chystáme do Portugalska.

Největší prostor jsme však dostali v pořadu Horňáckých slavností „Fałešná si, galánečko moja“, který celý patřil Kuželovjanu, a kde se projevili, jak sólisté, tanečníci, tak i muzika. Téměř na každém vystoupení nás doprovází Horňácká cimbálová muzika Romana Sokola.

A kde nás můžete potkat? Určitě nebudeme chybět na žádné besedě u cimbálu na Horňácku či v blízkém okolí, tak jako tomu bylo dosud! A jestli máte chuť zatančit si a zazpívat, tak se k nám můžete přidat. Zkoušíme každý pátek od 20 do 22 hod v tělocvičně ZŠ Kuželov. Rádi Vás uvidíme.

Who we are...

Traditional songs and dances ensemble Kužełovjan was established in September 2013 by former members of NSLPT Velička, Kužełovské zpěvulky choir and several enthusiasts from Kuželov and Hrubá Vrbka. These started regularly meet up and train on school premises in Kuželov. The initial idea was educate local residents, which ended up forming of tradional dance ensemble. Nowadays Kužełovjan consists of 8 dance pairs and several other members.

Our dance ensemble is mainly focused on traditional dance from Horňácko region and close surrounding. In Koželovjan repertoire you can find dances like „sedlácká“ from Velká nad Veličkou and Suchov, „verbuňk“ or „hrášek“. From more remote regions it is mainly dance „Korytná“, „Strání“ or „Bošácká“.

We are traditional participants at „Horňácké slavnosti“ festival in Velká nad Veličkou and Kuželov, „Dozvuky HS“ in Prague or „Andělské hody“ in Veselí nad Moravou. Our main goal for next year is perform abroad.

The largest performance we have made so far was in show „Fałešná si, galánečko moja“ which was part of festival „Horňácké slavnosti“. Whole performance consisted of Kužełovjan dances, individual singers and traditional band of Roman Sokol which accompanies Kužełovjan in most of the shows.

You can meet Kužełovjan on most of events in “Horňácko” region and in case you love to dance and sing, you can come and join us.

rádi si zatancujeme...


Fałešná si, galánečko moja

pásmo horňáckých pěsniček spojených s tancem sedlácké, verbuňku a zpěvem

"Ej pode mlýnem.."

pásmo nahazování snopů na vůz a odvoz do mlýna

Horňácká sedlácká

vojenská, milostná, Majdalénka

Suchovská sedlácká

Lhotácká sedlácká

Dívčí tanec hrášek

Verbuňk

Korytňanská sedlcká

Podšable

Straňanská sedlcká

Andulko, Andulko - špacír polka

Dívčí tanec Trnka

Horňácko


Mikroregion Horňácko, který se nachází na úpatí Bílých Karpat, jemuž vévodí hora Javořina, je etnografický subregion tvořený devíti obcemi. Jednou z nich je i Kuželov, na který z kopce nad dědinou hledí větrný mlýn. Technická památka z roku 1842 sloužila řadu let místním zemědělcům, dnes je však národní kulturní památkou Technického muzea v Brně. Dnes se zde každoročně zakončuje program Horňáckých slavností.

Kuželov


Kuželov je malá obec čítající 407 obyvatel a ležící 3 km jihozápadně od Velké nad Veličkou, největší z Horňáckých obcí, kde se každoročně konají Horňácké slavnosti.

Tak jako v každé obci či regionu i v Kuželově se dodržuje řada tradic a obyčejů. Mezi ten první v roce se počítá fašanek, což je začátek postní doby, kdy se pochová basa a nejsou až do Velikonoc žádné veselice. Fašanek začíná besedou u cimbálu a druhý den obchůzkou po dědině s cimbálovou muzikou.

Kuželovský kostel, který je vysvěcený Nejsvětější Trojici má v červnu svou pouť, kdy se na mši sejde hodně krojovaných věřících, z nichž několik navštívilo předchozí věčer tzv. „Trojicovú zábavu“ pořádanou místním Sborem dobrovolných hasičů.

Horňácké slavnosti se konají každoročně v červenci na Magdalénu a zakončují se právě v Kuželově odpoledním pořadem u větrného mlýna. Po skončení vždy následuje volná beseda u cimbálu, na kterou stojí za to zůstat.

Svatomartinské hody jsou téměř největší kulturní akcí v obci. Hoduje se od čtvrtku do neděle. Celé hody organizuje ročník osmnáctiletých Kuželovjanů, kteří hody ve čtvrtek zapalí uléváním slivovice místním v hospodě U Ševečků. V pátek ráno odjedou chlapi pro máj do nedalekého lesa zvaného Rúbanice a večer následuje beseda u cimbálu v hospodě a hlídání máje, aby ho náhodou přespolní nepřišli pořezat. Sobota je věnovaná stavění máje, pod nímž pak zazpívá Mužský sbor z Kuželova a večer následuje tradiční hodová zábava, která vyvrcholí o půlnoci sólem krojovaných stárků. V neděli ráno se všichni sejdou v kroji na mši svaté a po obědě následuje hodová obchůzka krojovaných po dědině s cimbálovou muzikou.

„Vánoce, Vánoce, skoro-li budete, skoro vy panenky ze sužby pújdete…“ Po půlnoční mši v kostele Nejsvětější Trojice se sejdou Kužełovské zpěvulky a Mužský sbor z Kuželova a zazpívají pár koled, nalejí kolemjdoucím svařáku a popřejí si krásné svátky.

Galerie


Naši aktuální fotogalerii naleznete na našem instagramu:

Kužełovské zpěvulky


Jako dívčí pěvecký sbor jsme spolu začaly zpívat v roce 2011, kdy jsme poprvé vystoupily u příležitosti Horňáckých slavností ve Velké nad Veličkou. První vystoupení se odehrálo v pátečním pořadu, který byl věnovaný panu Františku Okénkovi. Následovalo nedělní vystoupení u kuželovského větrného mlýna a malá hvězdička nad námi začala pomalu svítit. Jedno vystoupení střídalo druhé, a tak jsme si řekly, že bychom se měly scházet častěji a pracovat pod zkušenou rukou.

Dnešní Kužełovské zpěvulky tvoří 8 děvčat – Klára Halíčková, Erika Kolaciová, Klára Kostelanská, Magdalena Mičková, Veronika Mičková, Marie Pomykalová, Adéla Sedlářová a Markéta Sedlářová, z nichž některé spolu začaly zpívat již v roce 2005 v kuželovské schole pod vedením Alžběty Matulové. V průběhu následujících šesti let se obsazení sborečku měnilo až do roku 2011. V tomto roce jsme navázaly spolupráci s Martinem Kománkem, který se stává uměleckým vedoucím sborečku, a pod jehož taktovkou zpíváme dodnes.

V letošním roce jsme vydaly CD, které nese stejný název jako sboreček. Přizvaly jsme si na něj několik hostů a také zabrousily, mimo Horňácko, i na sousední Slovensko, konkrétně do Brezové.

Toto CD si můžete zakoupit buď u kterékoliv „Kuželky“, v Horňácké jizbě, v Penzionu U Mlýna v Kuželově či na e-mailu: kuzelovskezpevulky@gmail.com , zasíláme také poštou!

Tak nezapomeňte, že „Ten kdo s Kuželkama zpívá a sliovicu pije, teho ani sekerú nezabije!“

Kontaktujte nás


V případě potřeby nás neváhejte kontaktovat jedním z následujících způsobů a nezapomeňte nás sledovat i na našich sociálních sítích.

Organizační vedoucí:
Libor Macek
+420 730 900 476

kuzelovjan@gmail.com

Umělecká vedoucí:
Klára Kostelanská